Terms of Use

How can I use this resource?

Wordfinder
Can I download?
Yes
Note: Tillgänglig som app för Android och iOS. WordFinder Unlimited är avsett för anställdas användning i tjänsten samt studenters användning i samband med studier vid GU/Chalmers. Avtalet omfattar även de anställdas och studenters privata enheter som används på ovanstående villkor.
CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA – 412 96 GÖTEBORG – PHONE: 031-772 3737 – WWW.CHALMERS.SE